znaksdh

plaminek


cisterna

plaminek

znakzt
Vítáme Vás na webu SDH ze Zadní Třebaně!


Vítejte u hasičů v Zadní Třebani

aktualni
kudyknam
kontakty
fotogalerie
dokumenty
mladez
historie
staryweb
technika
100let
odkazy

Volby2018

Volby do obecního zastupitelstva 2018 pdf.

Nové události :

17.5.2015

1)Máme za sebou čarodějnické soutěžní odpoledne.

Stejně jako každým rokem sbor dobrovolných hasičů v Zadní Třebani připravil pro všechny děti z obce a blízkého okolí čarodějnické soutěžní odpoledne v prostorách hasičské zbrojnice a přilehlém okolí. Letos byla akce zaměřena na seznámení dětí a jejich rodičů s prací hasičů a také s výchovou jejich následovníků v podobě mladých hasičů. Děcka měla možnost si ověřit své znalosti a dovednosti především v oblastech týkajících se práce s hasičským náčiním a v umění požadovaném po mladých členech sboru při soutěžích organizovaných sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Menší i větší návštěvníci si prohlédli techniku, kterou používají dospěláci i mládež, stříleli ze vzduchovky, běhali, rolovali hadice, lezli po laně, vázali uzle a určovali různé druhy hasicích prostředků. Nechybělo ani určování topografických značek a práce s buzolou. Děti měli možnost si vyzkoušet stříkání vody opravdovou hasičskou hadicí s proudnicí na cvičný terč. V závěru akce byli vyhodnoceni tři nejlepší účastníci, kteří přišli v hasičské výstroji vlastní výroby. Odnesli si velké sladké odměny. Na každé disciplíně se dětem věnovali zkušení hasiči a jejich výkony a snahu vždy náležitě odměnili. Nakonec se tradičně opékali buřtíky na ohníčku za hasičárnou. Akci považuji za velmi zdařilou. Účast byla dobrá (přišlo 40 dětí), ale byly lepší i roky (scházelo se i 60 capartů). Garáž se proměnila na malé kino, kde měli návštěvníci po celou dobu možnost sledovat videa a fotografie z akcí hasičů za uplynulá léta promítaná projektorem na zeď. Rodiče nejmenších dětí projevili zájem o opětovné otevření přípravky mladých hasičů a přislíbili svou účast na jejich schůzkách. Za podporu děkujeme obecnímu úřadu, paní Renatě Novotné a paní Tereze Chlaňové. Spousta fotografií a nějaké krátké video je zde.

2) Mladí hasiči byli na výletě v hlavním městě.

V sobotu 2. května byli mladí hasiči ze Zadní Třebaně za odměnu za jejich celoroční činnost na celodenním výletě v Praze. Byl to náročný výlet, celkem jeho účastníci „našlapali“ téměř 12 km. Sraz byl stanoven na 7:30 na nádraží. Následovaly odjezd vlakem na hlavní nádraží a poté cesta metrem na „Malostranskou“, kde se děti fotily s postavami z Hvězdných válek. Dále výletníky čekal výšlap po zámeckých schodech na Pražský hrad, svačina na posilnění na vyhlídce a návštěva muzea hraček s expozicí panenek Barbie. Děcka a jejich vedoucí si prohlédli Hrad včetně svatovítské katedrály. Následně se skupina vydala pěšky okolo strahovského kláštera až na Petřín. Odměnou za tento výstup byla zmrzlina. Poté všichni prolezli přírodní bludiště a lanovnou se přepravili na „Újezd“. Následovala přeprava tramvají na „Nový Smíchov“, oběd v KFC a vrchol celého výletu - návštěva multikina Cinemacity, kde mladí a dospělí požárníci shlédli animovaný film Ovečka Shaun ve filmu. Po kině byl na řadě přejezd tramvají na smíchovské nádraží a odjezd vlakem domů. Před rozchodem, který byl na třebaňském nádraží až v 18:30, děti dostaly figurku ovečky na památku. Dětem i dospělým se výlet velice líbil a již nyní se těší na další plánovanou podzimní exkurzi, tentokrát do blízkého okolí. Foto je tady.

3) Uctění památky padlým.

V předvečer výročí osvobození naší vlasti a ukončení 2. světové války 7.5.2015 se v 18:00 hodin na návsi uskutečnilo tradiční položení věnce k pomníku občanů naší obce, kteří zemřeli při obou světových  vojnách.  Po krátkém proslovu paní starostky  jsme všichni přítomní drželi minutu ticha.  Hasiči položili věnec k pomníku a při státní hymně salutovali. Pár foteček je tu. 

Co nás čeká v nejbližší době?

Nejprve to budou Staročeské máje  23.5.2015. Odpolední program od 13:00 na návsi. Hasiči zde budou prodávat speciality na grilu a točit pivo z místního pivovaru Bobr. Večer od 20:00 hodin bude ve společenském domě taneční zábava. Hraje kapela Dynamit z Kladna. Přijdtě nás podpořit svou návštěvou a nezapomeňte vyřídit srdečné pozvání svým kamarádům a známým.
Od 4. do 7. červa naší obec navštíví skupina obyvatel ze spřátelené obce ze Steinerothu z Německa. Několik jich bude ubytováno v hasičárně. Tam mimo jiné proběhl generální úklid v bytě, sedm lidí tam mělo práci na celé dopoledne a děkuji tímto všem zúčastněným. V pátek 5.6. jim předvedeme v prostorách hasičárny a okolí práci s mládeží a posedíme při skleničce a s něčím dobrým k zakousnutí.
V neděli 7.6.2015 prochází naší obcí Královský průvod. Snad nebudou chybět ani zástupci z našich řad hasičů, mládež a dospěláci s prapory.
Dále 13. června hasiči ve Svinařích slaví 120. výročí založení sboru a v Hýskově je pro děti noční soutěž. 20.června je v Záluží pořádána soutěž starých gard a pro děti zálužský pohár vítězů. Uvidíme jak to dáme dohromady.

Ještě nesmím zapomenout veřejně poděkovat panu Moravcovi za sponzorský dar v podobě lezeckého vybavení (horolezecké lano, kšíry apod.) pro naši zásahovou jednotku. Tak tedy moc děkujeme.


17.4.2015

V prvé řadě bych rád informoval všechny rodiče dětí z naší obce a blízkého okolí, že se 30.dubna 2015 v prostoru hasičské zbrojnice uskuteční soutěžní čarodějnické odpoledne spojené s náborem nových členů do řad mladých hasičů ukončené pékáním buřtíků. Téma letošních čarodějnic je na téma " I já chci být hasičem". Bude probíhat soutěž o nejoriginálnější hasičský oblek nejlépe vlastní výroby, na vítěze čeká sladká odměna. Přijďte tedy poslední dubnový den od 17:00 hodin do hasičárny. Předvedeme Vám naši techniku, výzbroj a také výstroj. Plakátek zde.

Informace pro členy SDH a jejich příznivce:
1) v sobotu 25.dubna od 8:00 se v karlštejnském kempu uskuteční okrsková soutěž v požárním sportu
2) ve čtvrtek 7.května v 18:00 uctíme památku padlých za světových válek položením věnce k pomníku na návsi
3) Dále bych Vám připomenul že 23.května budou v naší obci staročeské máje, kde tradičně nemohou chybět hasiči a tak večer od 20:00 hodin ve společenském domě uspořádáme taneční zábavu. K tanci  a poslechu zahraje skupina Dynamit. Vstupné je 100,- Kč. Plakátek je zde. Pro májku se pojede ve středu 20.5. v 18:00 hodin. Poté v pátek 22.5. k večeru proběhnou přípravy na zdobení ve dvoře OÚ a v sobotu ráno v 7:00 na návsi stavba májky.
4) Pokračují práce na úpravě nového zásahového vozu, bohužel jen velmi pomalu. Nejsou lidi !!! Nicméně, vůz je polepen, opatřen zahrádkou na savice a další drobný materiál a upravuje se zavazadlový prostor pro přepravu PS12.

Naše zásahová jednotka nelení a má na svém kontě další aktivity. Pokácení několika stromů, které ohrožovali své okolí (pár foteček z kácení smrku žárovkoplodého je tu) a také zásah u hořícího kontejneru v ulici K Ledolamu.
Nové velitele čeká příští týden pětidenní školení ve Frýdku-Místku.
Jěště jsem nalezl ve svém starém telefonu několik fotek z loňské akce "Prase z kontejneru". Ať se povede i to další.

V únoru a březnu mladí hasiči kreslili na téma požární ochrana očima dětí a skládali testy odborných znalostí. Pár fotek je tu. Od začátku měsíce dubna trénují, pokud to počasí dovoluje, venku před hasičárnou, ale také v areálu ZŠ a MŠ. Bohužel docházka dětí je darebná a tak je ohrožen nácvik na soutěže ve hře Plamen. Potřebujeme posílit základnu o děcka co mají zájem o celoroční aktivitu.

5.2.2015

Do fotogalerie byly přidány fotky ze schůzky MH ze středy 4.2.2015, která byla netradičně na sále ve společenském domě. Děcka se trošičku protáhla a oslavila páteční vysvědčení.

Rád bych informoval všechny, co se zajímají o dění v našem SDH, že nám hasičům ( zvláště pak zásahové jednotce ) obecní úřad zakoupil devítimístný dopravní automobil Volkswagen Transportér červené barvy. Nyní již chybí pouze polepy s nápisem HASIČI a drobné úpravy zavazadlového prostoru pro nějaký ten "hasičský cajk".
Děkuji tímto obecnímu zastupitelstvu za podporu.

Dále Vám musím, i když nerad, sdělit, že na letošním Masopustu bude chybět velice oblíbený stánek hasičů se zabijačkovými výroky. Vzhledem k situaci, která panuje okolo zabijaček a s tím spojeným prodejem výrobků jako jsou jitrnice, jelita, tlačenka, černá polévka, ovar a jiné oblíbené pochoutky kontrolované dle sdělení v médiích (tisk, TV a internet) státními orgány (veterinou a hygienou) nemůžeme riskovat nějaké desetitisícové pokuty a popotahování po úřadech. Věřím, že to pochopíte.

28.1.2015

Vítejte v roce 2015.

Závěr roku mladí hasiči strávili v nově uklizené klubovně, kam byl za peníze SDH zakoupen policový regál a kde bylo poklizeno vše co tam překáželo. Hráli různé hry, procvičovali si znalosti z  oboru hasičiny a  probíhala příprava  na Zimní hry  mladých hasičů ( samozřejmě nevěděli co je čeká  opravdu ,  aby nebyli  zvýhodněni  před jinými družstvy).  Po novém roce vytvářeli záložky do knížek,  které rozdali  na Výroční  valné  hromadě. Poté si vyráběli  masky  na  blížící se  Masopust, konaný 24.února na návsi, kde snad nebudeme chybět.
Dospěláci připravili v pátek večer sál kulturního domu na sobotní Zimní hry mladých hasičů, jež jsme uspořádali po třech  letech. Účast byla hojná, přijelo 80 soutěžících dětí z celého okresu a kamarádi ze Řevnic. Akce se vydařila a tímto děkuji všem, kdo se na ni podílel. Odpoledne byla v přísálí Výroční valná hromada, letos byla volební a tak jsme si zvolili nový výbor našeho sboru dobrovolných hasičů.
Fotografie jsou ve fotogalerii na "rajčeti".

Pár slov o zásahové jednotce SDH. Před vánočními svátky byly na žádost obecního úřadu opláchnuty ulice od bláta, po výkopových pracích na budované kanalizaci. Na Nový rok byl v naší obci v ranních hodinách ohlášen požár rekreačního domku v Příčné ulici, kam byla povolána naše jednotka k ohlídání objektu před dalším zahořením. 10.ledna při velkých poryvech větru spadl strom na komunikaci u hřbitova a ten byl bleskurychle odstraněn. Myslím že je to dobrá vizitka naší akceschopnosti.


21.12.2014

Všem kamarádům a známým přejeme hezké vánoce a vše nej... v roce 2015.

V sobotu 24.1.2015 od 8:30 hodin v kulturním domě pořádáme zimní hry mladých hasičů.  Pozvánka je zde.

Tentýž den, na tamtéž místě od 16:00 hodin se koná výroční valná hromada. Zveme všechny členy našeho sboru. Občerstvení zajištěno. Vezměte si penízky a průkazky na placení členských příspěvků.

Mimořádné zpravodajství :

Sběr železného šrotu

SDH Zadní Třebaň organizuje sběr železného šrotu a to v sobotu 13.12.2014 v dopoledních hodinách.

Železné věci vyložte před plot a do pátku 12.12. oznamte na OÚ.

2.12.2014
Blíží se konec roku nastává čas rekapitulování.

V prvé řadě děkuji všem za důvěru, jež mi byla projevena v komunálních volbách do obecního zastupitelstva, škoda jen, že nikdo jiný se tam z naší kandidátky neprobojoval.

Co se týká námětového cvičení, kdo tam byl ví a kdo ne tak by raději vědět neměl. Přijeli jsme pozdě, jelikož opět zkolabovala cisterna a přepřahání za Gazíka nás trošičku zbrzdilo. No nevadí, byli jsme jako záloha. Krásné prostředí vinice v Karlštejně i s ještě neočesanými hrozny (prý chemicky ošetřeno) nám to vynahradilo. Foto zde.
Na cisterně byla vyčištěna nádrž a opraveno palivové čerpadlo. tak snad OK.
Ještě nás čeká TK na Gazu.

Na podzimním kole hry Plamen se naši svěřenci také moc nepředvedli 19. místo z 21. není nejlepší, neopomenu však ještě dodati, že ti dva za námi byli diskvalifikováni. Nepomohla ani účast Ivany Nájemníkové, rozené Ševčíkové na postu rozhodčího. Foto je tady.
S naši nejmenšími svěřenci se poté v klubovně vyráběli draci, hellowenské dýně, svícny z jablka a dárečky na VVH. Navštívili sál společenského domu, kde procvičovali svoje tělíčka. Fotky jsou tu.
29.listopadu v hasičárně ukončili MH letošní rok Mikulášským putováním za pokladem po obci, který byl schován v pekle (tématicky vyzdobená klubovna). Fotečky.

Probíhá obnova funkčnosti zásahové jednotky. Pro komunikaci je zřízena nová emailová adresa  JSDHOzt@seznam.cz a případné dotazy směřujte na nového velitele jednotky p. Josefa Ševčíka ml. tel.: 601588989. Koho se to hlavně týká? Všech těch kdo jsou zařazeni do zásahové jednotky. Dnes ráno zde probíhala kontrola z krajského HZS a byly shledány určité nedostatky. Je třeba je odstranit do konce roku!

O víkendu byl postaven, ozdoben a rozsvícen vánoční stromek na návsi. Všem, kteří pomohli děkujeme.Tři fotky jsou tady.

Dne 5.12.2014 od 19:00 bude v hasičárně členská schůze (připravte si návrhy do nového výboru SDH, který má být zvolen na VVH, konané dne 24.1.2015 od 16:00 v přísálí společenského domu). V tento termín náš sbor pořádá Zimní hry mladých hasičů na tomtéž místě od 8:00. Prosím o pomoc při organizování této akce.

V sobotu 6.12.2014 se od sedmé hodiny ranní bude v prostorách hasičárny konat hasičská zabíjačka. Zváni jsou všichni členové sboru i s partnery a dětmi. Co si tam uvaříme to si taky sníme.

28.9.2014
Tak máme za sebou Loučení s létem, které se konalo dne 7.9. 2014 v Litni v areálu tamního zámku. Naši chlapi obsadili první příčku a obdrželi poukaz na sedm piv zdarma. To ale nestačilo k ukojení jejich žízně. Mladí hasiči skončili na druhém místě, sice ze dvou družstev, ale nevadí. Počasí výborné až na podvečerní bouřku s přívalovým lijákem. Fotky zde.
Další týden jsme byli na Hasičských hrátkách na Drahlovicích. Tam zas takové výkony nebyly předvedeny, ale i tak  účast se přeci jen počítá. Mladí hasiči skončili čtvrtí z pěti a dospěláci poslední z šesti družstev. Dobrou náladu to však nijak neovlivnilo. Foto je tady.

Mladí hasiči nacvičují na branný závod. Fotečky zde.

Připomínám :
3.10. bude v Karlštejně probíhat "námětové cvičení" všichni aktivní hasiči přijdou v 16:00h před hasičárnu, abychom byli v Karlštejně před vinicí do 16:30h.
4.10. odjíždíme s mladými hasiči na branný závod požárnické všestrannosti na Drahlovice. Sraz všech účastníků je 7:45h před hasičskou zbrojnicí.

Informujeme rodiče všech dětí ve věku 4 - 6 let, že je na zkoušku otevřena přípravka. Každou středu od 16:30, zhruba na 45 min. V případě zájmu přijďte ve středu před hasičskou zbrojnici. Pokud děti vydrží a budou schopni se něco naučit, je možné, že se zapojí též do okresní soutěže.

Blíží se termín komunálních voleb do obecního zastupitelstva obce, ani hasiči nezůstali bez zájmu a tak sestavili kandidátku s níž Vás chci tímto seznámit. Přijďte tedy 10. nebo 11. října k volbám a volte kandidáty SNK-SDH na volebním lístku č.4. Děkujeme za podporu.

První schůzka mladých hasičů se koná již zítra 3.9.2014 od 17:00 hodin v prostorách hasičské zbrojnice, zde bude upřesněn velice našlapaný program na září a další období..
Rádi přivítáme nové zájemce o hasičský sport z řad dětí ve věku od 7 let do 14 let ze Zadní Třebaně a okolí.

Připomínám všem členům našeho SDH, že v pátek 5.9.2014 od 19:00 hodin je pravidelná členská schůze. Zvláště těm, co nejsou schopni si zapamatovat, že je to vždy první pátek v měsíci.

2.9.2014

Zdravím příznivce hasičů v Zadní Třebani krátce po prázdninách.

Nyní Vám ve zkratce nastíním co se událo od předchozího zápisu.

7.května jsme jako každý rok uctili památku padlých v první a druhé světové válce položením věnce k pomníku.
8.května probíhal nácvik MH na štfety a útoky CTIF.
S dětmi jsme strávily jeden celý květnový víkend na Plamenu v Oseku, počasí bylo hrozné. Výsledky našich svěřenců se pohybují okolo středu  tabulky. Fotky na rajčeti.
Máme za sebou Staročeské Máje, tato akce nedopadla nejlépe, na večerní zábavu přišlo 87 platících a po sečtení všech příjmů a výdajů na tuto celodenní akci jsme prodělali asi 7000,- Kč.
11.června místo pravidelné schůzky MH probíhala velká koupačka v bazénu u Kolomazníků. Foto tunazdehende.
20.června byl zakončen výcvikový rok mladých hasičů, probíhali různé soutěže do kterých se zapojili také rodiče, vedoucí jim předali hasičské vysvědčení a opékali se buřty. Fotečky zde.
21.června se družstvo mužů zúčastnilo memoriálu v Radouši, počasí na jedničku, výsledky tak za tři, pivo, jídlo a nálada jednička s hvězdičkou. Fotografie zde.
V polovině prázdnin se konala velká sláva. Milan Nájemník a Ivana Ševčíková měli svatbu. Hasiči nemohli chybět a novomanželům připravili spoustu překvapení (chomout, koule, zatahování, únos nevěsty, ale především dopravu  z hradu Karlštejna na svatební hostinu do Hlásné Třebaně speciálně vyzdobeným zásahovým vozem GAZ. Pár fotek je tady. Přejeme jim na společné cestě životem ještě jednou vše nejlepší.

Srdečně Vás zveme na Májovou taneční zábavu do Společenského domu dne 31.5.2014 od 20 hodin.

3.5.2014
Čarodějnické olympijské hry v prostorách hasičárny máme za sebou. Akce se zúčastnilo 42 dětí a odezva od rodičů ze vsi je více než dobrá. Po dvouhodinovém soutěžení děcka dostala dárečky (plážové vybavení, nafukovací balónky a nějakou tu sladkost). Vyhlášeni byli tři nejlepší závodníci a taktéž proběhlo ohodnocení vyrobených pochodní. Poté jsme zapálili táborák a děti si opékali buřtíky. Fotografie z této akce jsou zde.

Nyní jen letmo akce co jsou letos již za námi.
18.ledna byla v kulturáku výroční valná hromada našeho sboru dobrovolných hasičů, kde se hodnotí práce za uplynulý rok a vytyčíme si úkoly na ten následující. Pár fotek v trošku horší kvalitě zde.
Mladí hasiči si na schůzkách osvojovali znalosti potřebné pro celoroční hru Plamen, vázání uzlů, topografii a poznávali technické prostředky. Malovali také obrázky s požární tématikou do soutěže Požární ochrana očima dětí a vyráběli masky na masopustní rej. Foto masek je tady.
Masopust konaný 1.března v naší obci patří k nejnavštěvovanějším akcím a letos tomu nebylo jinak. Tradičně prodáváme zabijačkové dobroty jako jsou jitrnice, jelita, tlačenka, černá polévka a ovar. Na všechny se bohužel nedostane, není v našich silách toho udělat větší množství. Příští rok bude 14.února. Fotky zde.
26.dubna  v karlštejnském kempu proběhla okrsková soutěž dospěláků. My jsme měli zastoupení jednoho družstva mužů. Požární útok ze začátku vypadal nadějně, voda vystříkla z proudnic ve 35. vteřině, ale nastříkat terče se podařilo až za dalších 40 sekund, celkový čas byl 78s. Štafeta 4. místo. Celkové umístění 7. pozice. Fotky zde.

Co nás čeká dál ?
7. května v 18:00 hodin uctíme památku padlých ve světových válkách položením věnce k pomníku na návsi.
S dětmi pojedeme na druhé kolo hry Plamen v sobotu a neděli 17. a 18. května do Oseka.
31. května budou v obci Staročeské Máje. Dovoluji si Vás tímto všechny pozvat na večerní taneční zábavu do kulturního domu. Začátek je ve 20:00 hodin, k tanci a poslechu hraje DD Combo.

9.4.2014
Přeji hezké brzké jaro.
Musím Vás upozornit na blížící se Čarodějnice, již 30.dubna 2014 od 17:00 v areálu hasičské zbrojnice budou opět hry a soutěže pro všechny děti z obce a okolí. Letos zůstáváme u témata olympijských her. Děti nechť si zhotoví originální olympijskou pochodeň. Plakátek zde.

Upozorňuji všechny členy našeho sboru, že v sobotu 18. ledna 2014 od 16:00 hodin bude v přísálí kulturního domu výroční valná hromada. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na vaši účast.

Veselé vánoce a do dalšího roku mnoho zdraví a štěstí přejí všem svým příznivcům hasiči.

7.12.2013

Příští týden 14.prosince v hasičárně od brzkých ranních hodin budeme hodnotit výsledky naší roční práce a při té příležitosti budou zabijačkové hody. Srdečně zveme všechny členy našeho hasičského sboru.

Dnes byli naši mladí hasiči na celodenním výletě do Prahy. Shlédli divadelní představení Spejbla a Hurvínka. Poobědvali v oblíbeném KFC, pak se přesunuli do Legomuzea a poté pěší tůra na Staroměstské náměstí (vánoční stromek a Orloj), dále přes Karlův most na Kampu. Dětem se velice líbilo, je trochu škoda že nějak opadá zájem rodičů o akce konané SDH a pro malý zájem byla zrušena Mikulášská nadílka v hasičárně. Foto z výletu je zde.
První schůzka MH po vánocích bude 8.1.2014.

21.září se konali Hasičské hrátky na Drahlovicích. Naši muži skončili druzí a děti třetí. Fotky zde.
12.října proběhlo podzimní kolo hry Plamen - branný závod všestrannosti v Podbrdech. Počasí nic-moc, ale naštěstí nepršelo. Naši borci skončili dvanáctí. Fotografie najdete zde.
Jelikož je venku už zima, mladí hasiči v klubovně vyráběli dráčky Soptíky do okresní soutěže ze slaného těsta. a jejich výtvory byly ohodnoceny jako nejlepší kolektivní práce. Foto zde. Dále pak vyráběli lampičky se svíčkou a někteří se s nimi přidali do průvodu obcí. Fotečky tady. Jedna schůzka byla plně sportovní v kulturním domě. Fotky tady.

Dospěláci se také nenudili. 1.12. ráno jsme vztyčili vánoční smrk na návsi a patřičně ho ozdobili a osvětlili. Odpoledne pak byl slavnostně rozsvícen. O týden dřív jsme měli brigádu - pořez prohnilého stromu. Do našeho zásahového vozu GAZ jsme zabudovali plexiska na přední dveře. Také jsme proprali hadice.
Náš sbor získal nějaké "celkem slušné" peníze z dotací na obnovu výzbroje a výstroje po povodních od Středočeského kraje, za ně bude zakoupeno 10 nových zásahových přileb, dvě vysílačky, tři bateriové světlomety, několik pracovních oděvů, opasky a nepromokavé kabáty.

29.9.2013
V pátek 27. září v podvečerních hodinách proběhlo námětové cvičení okrsku v Litni. Účast nejen našich hasičů byla hojná. Fotografie z této akce najdete zde.

16.9.2013
Začal nový školní rok a s ním i další výcvikový rok mladých hasičů. Je tu jedna malá změna, schůzky budou opět ve středu, ale od 17:00 do 18:30 hodin, přípravka od 17:00 asi do 17:45 hodin. Jak to zatím vypadá bude jedno družstvo mladších žáků a jedno družstvo přípravky.
První akci máme již za sebou. Byly jsme v Litni na "Loučení s létem". Naši svěřenci skončili druzí za Drahlovskými.
Tohoto soutěžního klání se zúčastnilo také družstvo našich mladých mužů. Obsadili též druhou medailovou pozici. Pár foteček zde.

Nyní co náš sbor čeká v nejbližší době.
V sobotu 21.září se na Drahlovicích konají "Hasičské hrátky", kde budeme mít zastoupení stejné jako v Litni.
V pátek 27.září proběhne okrskové námětové cvičení zásahových jednotek v Litni.
V sobotu 12.října bude v Podbrdech 1. kolo hry Plamen - branný závod všestrannosti.

A teď krátce o tom co se událo od minulé aktualizace. Bylo toho celkem dost, povodeň a ještě prázdniny, nezbýval mi nějak čas na web, tak se omlouvám všem kdo hledal nějaké aktuality...

18.května okrsková soutěž v Litni. Počasí pod psa, ale nakonec přestalo pršet a docela se dařilo. Naši borci skončili na krásném 1.místě. Fotečky zde.
Poslední víkend v květnu se konali tradiční "Staročeské Máje", počasí nám vůbec nepřálo bylo chladno a navíc celý den pršelo. Průvod obcí byl přerušen v polovině, jelikož na májovnících, hasičích a muzikantech nezbývala již suchá ani nitka. Večerní zábava nebyla zase až tak nejhorší.
8.června  na  Hořovickém fotbalovém stadionu  proběhlo 2. kolo hry Plamen. Naši svěřenci nezklamali a ani tentokrát nijak nezazářili, ale s tím se tak nějak počítalo, asi jim chybí chuť vyhrávat. Foto zde.
15.6. Zálužský pohár. Zde jsme měli účast "staré gardy", sestavené napůl z mužů a žen, a našich nejmenších svěřenců. Výsledky nepatřily k nejlepším, umístili jsme se na posledních místech, ale na náladě nám to neubralo. Fotografie jsou zde.
21.- 23.6. Poslední předprázdninovou akcí oproti loňskému roku byly letos dvě noci v hasičárně. Pro naše nejmenší hasiče veliká zábava pro naše dospělé vedoucí veliká starost. Fotky jsou zde.

Zvláštní odstaveček budu věnovat velké vodě, která zasáhla velkou část naší republiky. Naší obci se nevyhnula stejně jako v roce 2002. Přišla po vydatných deštích 1.6.2013. Pokud budu srovnávat povodně v roce 2002 s těmi letošními musím konstatovat, že letošní velká voda nebyla tak divoká a ničivá, nicméně naši obec postihla téměř stejně. Musím zde poděkovat zejména mladým kádrům z dospělé základny, kteří strávili na odstraňování škod celých deset dní, a když už se zdálo, že je po všem, přívalový déšť opět naplnil potok a voda z polí zaplavila bohužel i ty studny a sklepy, co již byly vyčištěny. Zde je krátký soupis toho co se událo a zde nějaké foto.

13.5.2013
Hezký den přátelé hasičů v Zadní Třebani. Tak jsme překonali Velikonoce a jaro je snad již tady, i když dnes to tak zrovna nevypadá. S mladými hasiči probíhala teoretická příprava v hasičárně a několikrát také řádily v kulturáku na jakýchsi opičích drahách a slalomech.
První velkou akcí bylo tradiční čarodějnické odpoledne v hasičárně a okolí 30.dubna. Letošní bylo pojato jako olympijské hry, možná trochu netradiční, ale měly veliký úspěch nejen u soutěžících dětí, kterých letos dorazilo šedesát. Po dvou a půl hodině nelítého boje došlo k vyhlášení vítězů, kteří obdrželi poháry a diplomy a všichni účastníci dostali krásný míč a nafukovací balónky. Pak již opékání vuřtíků a posezení u táboráku s kytarou. Několik fotografií je zde.
Další akcí bylo uctění památky padlých ve světových vojnách a zvláště té poslední. Účast veřejnosti byla slabá jako obvykle, ale to se již delší dobu nemění. Deset uniformovaných hasičů od dvacetiletých až po důchodce však nechybělo ani v nepříznivém počasí. Pár fotek zde.
Ještě připomenu jeden technický zásah našeho družstva. V sobotu 11.5.2013 nám byla nahlášena spadlá větev na silnici u mostu přes Bělečský potok. Tato byla bleskurychlým zásahem jednotky se sekyrou a pilou odklizena. Děkujeme.

Co se bude dít v nejbližší době? V sobotu od ranních hodin čeká naše družstvo mužů okrsková soutěž v požárním útoku a štafetách. Tentokráte v Litni. Přijďte nás podpořit. Další velkou společenskou událostí jsou Staročeské máje v naší obci, na kterých se každoročně podílíme mírou nemalou. Průvod vsí přibližně od 13:00 - hraje Šumavanka, večer asi v 19:00  poražení a dražba májky a od 20:00 taneční zábava v kulturním domě - hraje skupina Úžas. Všichni jste srdečně zváni. Červen bude plný soutěží v požárním sportu. První víkend soutěž Plamen, další okresní kolo dospěláků a pak krajské kolo hry Plamen v Hořovicích. No a na 15.6. připadají tři memoriály, kam pojedeme ještě nevíme, na volbu máme mezi Radouší, Hýskovem a Zálužím. Dále uvidíme.

11.2.2013
První akcí v tomto roce byla výroční valná hromada našeho sboru, která se konala 19.1.2013 v kulturním domě.
Přísálí bylo plné a naši nejmenší se sotva vešli, připravili si s vedoucími kulturní program: recitace básniček a ukázku cvičení na hasičské téma, poté předali přítomným vlastnoručně vytvořené PF. Následoval klasický program tj. zhodnocení práce loňského roku a úkoly na ten letošní, předání ocenění, diskuse a pohoštění. Foto a video zde.

Další akcí byl sobotní Masopust (9.2.2013), kde již tradičně zajišťujeme stánek se zabijačkovými výroby: ovar, jitrnice, jelita, tlačenka a černá polévka. K tomu nějaký ten svařák, grog, čaj či káva a letos také točené pivo. Účast návštěvníků byla veliká a nelze uspokojit všechny. Prodalo se asi 500 jitrnic, 300 jelit, 40 kg tlačenky, 300 porcí prdelačky a téměř 100 kg vařeného masa. Pár fotek zde..

Do fotogalerie v albu mikulášská 2012 přidáno pár foteček.

27.12.2012

Vše nejlepší do nového roku 2013 všem svým příznivcům přejí hasiči.

Všem členům našeho sboru připomínám, že 19.1.2013 se v kulturáku od 16:00 hodin koná výroční valná hromada. Občerstvení je zajištěno. Nezapomeňte si, prosím, členské průkazy a peníze na příspěvky.
Pozvánka zde.

Ještě krátce k několika akcím :

S mladými hasiči se vyráběli papíroví draci a pouštěli ty draky co byli alespoň trochu schopni letu. Viz. foto zde.
Blížila se vánoční doba a tak děcka pekli vánoční cukroví. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl ochutnat a bylo dobré. Tvarově velice zajímavé. Fotky jsou tady.
Další větší akcí byla mikulášská nadílka v hasičárně. Zúčastnilo se jí spousta dětí z kroužku MH se sourozenci a rodiči. Hrály se zde velice zajímavé hry a děcka si vytvořily originální lampičky ze sklenic. Většina dětí byla maskována jako čertíci - někteří by se ani maskovat nemuseli - šijí s nimi všichni čerti po celý rok. Atmosféra byla úžasná. Příprava a výzdoba pekla ve zbrojnici zabrala spoustu času, ale ta práce za to stála. Spouta fotek je tu.

Poslední akcí v tomto končícím roce 2012 byla výroba zabijačkových dobrot u příležitosti ukončení výcvikového roku. Od brzkých ranních hodin se vařilo v kotlích maso na ovar a jako polotovar pro výrobu tlačenek, jitrniček, jelítek a samozřejmě černé polévky. Spousta se toho snědlo a něco se u toho také vypilo. Kytara hrála a zpěv se nesl domem dlouho do noci.

Kdo by měl nějaké fotografie z hasičských akcí a chtěl by se oně podělit s ostatními nechť mi dá vědět. Díky JŠ.

27.10.2012
Velice se omlouvám, že jsem delší dobu neaktualizoval tyto stránky, snad nyní budu mít více volného času.
Takže alespoň ve zkratce, co se za tu dobu v našem SDH událo :

16.června jsme zorganizovali sběr starého železa a nezbytné posečení travního porostu v okolí hasičárny.
Velkou akcí pro nejen pro malé hasiče byl třídenní pobyt v hasičárně, s celodenním výletem na Karlštejn, noční bojovkou, vypouštěním balónků štěstí a koupáním. Hurá na prázdniny - loučení s výcvikovým rokem probíhalo od pátku 22.6. do neděle 24.6. Fotografie z této akce zde.
Následují dva měsíce prázdnin.
Od září opět probíhá výcvik nejmenších hasičů pravidelně každou středu.
Ve dnech 14.-16. září byl kolektiv MH s vedoucími na soustředění v Machově mlýně společně s SDH Záluží, kde probíhal intenzivní nácvik na branný závod. Foto zde.
15.září se v Litni konalo "Loučení s létem", kde nechybělo ani naše družstvo mužů a celkově skončilo na krásném třetím místě.
21.9. bylo okrskem zorganizováno námětové cvičení ve Svinařích. Sraz byl u rybníka Žába a odtud přesun techniky na Bílý Kámen, kde se prověřovala dálková přeprava vody pomocí 5 kusů PPS12 a jedné cisterny. Naše opravená stříkačka tentokrát vydržela !!!
Druhý den odpoledne se naše družstvo mužů zúčastnilo Hasičských hrátek na Drahlovicích. Výsledek byl velmi dobrý - druhé místo z osmi.
6.10. se od brzkých ranních hodin v Hořovicích na Dražovce konalo podzimní kolo hry Plamen, kde jsme měli zastoupení ve třech kategoriích, přípravka, mladší a starší žáci. Výsledky nic-moc. Foto je tady.
13.10. brigáda - prořez stromů pod elektrickým vedením pro veřejné osvětlení směrem na Řevnice.
Tuto středu mladí hasiči na své pravidelné schůzce vyřezávali dýňová strašidýlka na oslavu Halloweena, viz. foto.
Jo, ještě jsem našel dvě fotografie z letošního Masopusta přidáno na rajče do naší fotogalerie.

Dále připomínám všem členům našeho SDH, že každý první pátek v kalendářním měsíci je od 19:00 hodin v hasičárně členská schůze, účast je poslední dobou celkem slabá.

13.6.2012
Do fotogalerie byly přidány tři videa a pár fotek z akce "Hašení domečků".

V sobotu jsme s dětmi byli v  Záluží na hasičské soutěži o "Zálužský pohár". Tentokrát jsme se umístili bezkonkurenčně na posledních dvou místech, ale těm našim mladým to vůbec nevadilo. Stará garda se bohužel nedala do hromady. Pár foteček je zde.

6.6.2012
Dnes Vám přiblížím naše čtyři nejdůležitější akce v poslední době.
1)   Staročeské Máje, které se tradičně konají poslední sobotu v květnu. Kdo to zná ví, že to není jednodenní akce, jelikož přípravy zaberou spoustu času, ale průběh příprav jsem již krátce popsal minule. Nyní zhodnocení. Přípravy proběhly jako každý rok, ale díky nočním aktivistům jsme v sobotu ráno museli kopat díru na májku znovu. Průvod obcí je již několik let velice slabý. Taneční zábava se celkem vydařila. Přišlo na ni sto platících. O peněžním zisku z této akce nelze vůbec hovořit, tzn. co se vybralo se také vydalo. Foto zde.
2)   Jarní kolo hry Plamen. Avizováno bylo, že bude v Oseku, ale pět dnů předem došlo ke změně a soutěž proběhla v Hořovicích. Ze Třebaně jsme odjížděli autobusem v 7:00 ráno v celkovém počtu 40 lidiček. Nasadili jsme v každé kategorii jedno družstvo. Přípravka skončila na druhém místě, mladší žáci získali 13.místo a starší žáci obsadili 15.pozici z celého okresu. Žádná sláva, ale nejhorší to nebylo. Návrat do Zadní Třebaně v 15:00. Bylo sice chladno, ale byl to perný den.  Fotografie jsou tady.
3)   Domeček. Dnes odpoledne proběhlo veřejné představení hasičského umění našich nejmenších hasičů (požární útok) přímo na návsi před společenským domem. Hasili opravdový oheň v podobě hořících papírových domečků. Ti "největší" z malých to měli i s příjezdem na místo zásahu v našem zásahovém vozítku GAZ. Přítomní diváci (bylo jich celkem dost) ocenili jejich schopnosti a dovednosti, elán a zápal pro věc bouřlivými ovacemi. Ocenění patří také vedoucím MH za jejich nelehkou práci a obětavost. Fotodokumentace přiložena tu.
4)   Kladení věnce k pomníku padlých. Minule jsem zapoměl se zmínit o každoroční vzpomínce na padlé občany z naší obce ve světových válkách, která se koná v předvečer výročí osvobození 7. května. Jakožto uniformovaná složka jsme pověřeni položením věnce k pomníku v parku na návsi. Letos nás nově podpořila skupina mladých dospělých hasičů a myslím, že se prezentovali velice dobře.  Fotografie ve fotogalerii.

Ještě připomenu účast našeho sboru na organizování oslav 50.výročí založení TJ Ostrovan, která se konala 8.května na fotbalovém hřišti na ostrově, kde byl sehrán zápas našich fotbalistů proti hvězdnému mužstvu z "Okresního přeboru". Zajišťovali jsme parkování automobilů a dozor u skákacího hradu.

16.5.2012
V sobotu 12.května jsme byli na okrskové soutěži na Drahlovicích. Počasí pod psa, výsledky nic moc - 5. místo.
Alespoň klobása a pivo bylo dobré. Foto přikládám zde.

Blíží se velká událost. Staročeské Máje v naší obci. Pro májku se jede do lesa ve středu 23.5. v 18:00 hodin, kopání jámy a příprava fáborků v pátek 25.5.od 17:00 hodin. Stavění májky a výzdoba návsi v sobotu 26.5. v 5:00 hodin ráno. Průvod obcí od 12:30 hodin. Taneční zábava od 20:00 hodin. Zveme všechny spoluobčany, ale i ostatní lidičky.

2.5.2012
Dnes jenom krátce k proběhlému čarodějnickému sportovnímu podvečeru, který se uskutečnil v areálu hasičské zbrojnice 30.dubna. Oficiální začátek byl v 17:00 hodin, ale přípravy probíhaly již od dopoledne, pominu-li čtrnáct dní plánování a vymýšlení disciplín. Za přípravu a organizaci celé akce musím poděkovat zvláště vedoucím MH paní Emě Malé a paní Heleně Ševčíkové. Akce se zúčastnilo téměř 80 dětí. Soutěžilo se v 17 disciplínách a všichni přítomní se jistě dobře pobavili. Děti si odnesly nafouknuté balónky, lampióny se svíčkou a spoustu dalších drobností. Hlavní cena za čarodějnický plášť byla sladká - velký dort. Děkujeme sponzorům jako je již tradičně obecní úřad, pan Bursík ze Společenského domu a také paní Chlaňové. Fotografie jsou zde.
Jedna zajímavost na závěr. Organizaci provozu na místní komunikaci okolo potoka jsme zajišťovali kyvadlově. Je zde totiž zákaz vjezdu všech vozidel (vjezd pouze na povolení OÚ). Za 2,5 hodiny trvání soutěže tudy projelo 35 vozidel a pouze 5 jich mělo patřičné povolení. Rádi bychom poděkovali všem řidičům, kteří respektovali avizovanou úplnou uzavírku a přispěli tak ke snížení provozu (potažmo prašnosti) v okolí hasičárny.

Připomínám, že 12.5. bude okrsková soutěž mužů na Drahlovicích. Další větší akcí budou iž tradiční Staročeské máje 26.5. a 2.6. je v Oseku jarní kolo hry Plamen, kde nastoupí do boje tři družstva mladých hasičů.

15.4.2012
Zdravím všechny příznivce hasičů v Zadní Třebani.

Co se událo od posledního zápisu?

Proběhla oslava Masopusta. Účast návštěvníků byla hojná, hasičů na stánku dostatek. Prodalo se asi 500 jitrnic, 250 jelit, 40 kg tlačenky, 200 porcí polévky a skoro metrák ovaru. Nějaký ten svařáček a groček také, ale zas né tolik, jak jsme očekávali. Akce podařená a tak snad za rok opět.

Chlapi se podívali podrobněji na náš zásahový vůz GAZ a konečně je v barvě hasičů, tzn. červený. Dastal také trochu lepší plachtu (pogumovanou). Ještě osadit maják a pár dalších doplňků a můžeme ho předvést na veřejnosti. Na žádost obecního úřadu byla zorganizována brigáda na prořez suchých větví lip okolo potoka.

S dětmi se po zimních činnostech v klubovně začalo opět cvičit venku. Zde je pár fotografií ze zimní činnosti v klubovně a výroba masek na masopust. Pár foteček z jarních nácviků je tady. V sobotu 14.4.2012 proběhla exkurse u hasičského záchranného sboru, spojená s návštěvou městského muzea a medvědů v Berouně. Foto zde. Probíhá příprava na čarodějnice. Zveme všechny děti bez rozdílu věku na zábavný podvečer, letos trochu sportovnější. Ceny pro všechny děti co absolvují všechny discipliny jsou již připraveny. Pozvánka zde.

5.2.2012
V sobotu 18.2.2012
se pořádá tradiční masopust, kde budou hasiči opět prodávat jitrnice, jelita a tlačenku, vařit ovárek a černou polévku. Chybět nebude samozřejmě svařáček, groček a jiné teplé nápoje.
Tímto Vás srdečně zveme.

22.1.2012
První akcí sboru v novém roce byla výroční valná hromada, která se konala 7.1.2012.v kulturáku. I s hosty se nás sešlo 45 dospěláků a 10 dětí - MH, kteří zde vystoupili s krátkým pásmem písniček a říkanek se zimní či vánoční tématikou. Novinkou byl obrazový průřez akcí SDH za loňský rok s komentářem Ivany Ševčíkové. Bylo zde předáno několik vyznamenání pro aktivní členy sboru a pan Lubomír Janeba - 1. náměstek starosty SHČMS předal osobně věrnostní medaile pro členy, kteří dle tvrzení OSH v Berouně nemají na toto ocenění nárok, jelikož jsou příliš mladí (20 let). Pár foteček a filmové zpracování fotografií z loňských akcí na rajčeti.

Další akcí byly zabijačkové hody v hasičárně, probíhající v sobotu 14.ledna. Od brzkého rána se vařilo maso v kotlích, celý den se vyráběly zabijačkové pochoutky a večer se samozřejmě také konzumovaly. Nějaké to pivečko i ten ostřejší lektvar na trávení také nechyběl. Sladkostí ke kafíčku bylo také dosti, za což děkuji ženské části sboru. Druhý den ráno proběhl úklid a ohřáté pečené koleno a prejt přišly k chuti. Nějaké foto je tady.

Včera se uskutečnily ve společenském domě "Zimní hry mladých hasičů". Letos se poněkud změnily již řadu let stejné discipliny a myslím, že to nebylo na škodu. Rekordní byla účast soutěžících. Přijelo 23 družstev. Více si přečtěte v článku zde. Poděkování všem kdo se na přípravě a akci samotné podíleli. Fotografie přikládám zde.

20.12.2011
Příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v příštím roce Vám přejí hasiči.

4.12.2011
Včera se dům hasičů proměnil v jednu velkou klubovnu, ve které se sešli hasiči, mladí hasiči, rodiče mladých hasičů se sourozenci a skupina čertů, anděl a mikuláš. Proběhla soutěž mezi jmenovanými skupinami a celé odpoledne i večer zde panovala dobrá nálada. Byla zde řada dobrot k snědku i k pití. Poděkování patří rodičům za jejich účast a přinesené občerstvení, všem co se podíleli na přípravě a hlavně vedoucím MH za organizaci celé akce. Pár foteček je tady  nebo také zde.

Minulý víkend byla sekačkami, pilkou a plotostřižnou upravena přerostlá vegetace v okolí hasičárny. Děkuji všem zúčastněným.

Několik minulých středečních schůzek nejmenší hasiči vyráběli a kreslili dráčka Soptíka. Fotografie jejich činnosti máte možnost si prohlédnout tady.

Jen tak mimochodem: nalezl jsem alespoň dvě fotografie z opravy stroje zničeného při námětu. Jsou zde.

20.11.2011
V sobotu 3.prosince navštíví hasičskou zbrojnici sv. Mikuláš s čerty a andělem. Pozvánka pro rodiče MH je zde.

V sobotu 19. listopadu se uskutečnila brigáda při které byl připraven nájezd pro doplňování cisterny vodou z řeky u ledolamů před náhonem na pokládku panelů. Když už se nás sešlo tolik (myslím 8) musela být vyzkoušena opravená stříkačka na ostro, tj. s vodou. Příliš se nedařilo nasátí vody z potoka, ale nakonec jsme zvítězili, tlaková zkouška opraveného chlazení dopadla dobře, zdá se že nikde neteče. Při maximálním výkonu stroje byl na výtlaku dosažen tlak 11 barů. Fotoaparát jsem sebou bohužel neměl takže akce proběhla tentokrát bohužel bez fotodokumentace.  

Dále bych chtěl i touto cestou poděkovat panu P. Moravcovi a firmě DATA CONNECT s.r.o. za sponzorský dar našemu sboru.

11.11.2011
Svatý Martin na bílém koni nepřijel a tak je možné stále pracovat venku. Krom jiného (hrabání spadaného listí) byla ve středu při schůzce MH (děti tvořili dráčky soptíky) v prostoru hasičárny instalována prolejzačka pro nejmenší.
V sekci pro mládež byla přidána vystřihovánka historického hasičského vozu Praga-AN. Věřím, že zaujme i leckteré dospěláky.

5.11.2011
Večery se prodloužily (nejen změnou času) a zbyla mi chvilka času a tak částečně plním to co jsem slíbil, totiž to, že přidám i starší fotografie z hasičských akcí. Nyní je to rok 2007. Fotky jsou umístěny jako obvykle na "rajčeti".
Desetiminutová ukázka představení z divadla Spejbla a Hurvínka, které viděli naši nejmenší hasiči při svém výletě do Prahy je zde. Heslo a jméno pro zobrazení videa je hasiči.

3.11.2011
Drobné doplnění informací o obsahu našeho webu:
V sekci dokumenty doplněn návod pro správné používání topidel a soubor základních znalostí člena JSDHO.
V záložce technika byl přidán blanket s technickými údaji o GAZ 69 a dále pak originální návod k použití pro agregát PS12 a servisní katalog PS12. Po zkušenosti z námětového cvičení je zde malá ukázka toho jaké jsou v dnešní době možnosti techniky, není to klasická PS12, ale zamlouvala by se nejen našim mladým dospělákům. Pro shlédnutí videa zadejte heslo a jméno " hasiči ".
Po kliknutí na záložku "trocha legrace nikomu neublíží" je pár vtipů a nově odkazy na videa se zaměřením na hasičský humor.

27.10.2011
Dne 8.října naši nejmenší byli na branném závodě požárnické všestrannosti v kynologickém areálu v Komárově. Výsledky nebyly nejlepší, ale na poprvé nešlo očekávat žádné zázraky. Přípravka měla silnou konkurenci ze Zaječova, ale i tak získala medaile a zaslouží si pochvalu. Pro informaci uvádím, že doprava dětí na okresní kolo hry Plamen stála rodiče dětí 4.500,- Kč. Foto je jako obvykle na rajčeti.

12.října se konala první podzimní schůzka mladých hasičů v prostorách hasičárny. Děti si dělaly podzimní výzdobu klubovny a nacvičovaly topografii a vázání uzlů. Fotografie jsou tu.

Další pravidelná schůzka ve středu 19.10. probíhala v duchu Halloweenském, vyřezáváním dýní. Foto zde.

26.10. měla děcka prázdniny, ale aby nepřišla o hasičskou schůzku, byl zorganizován výlet do Prahy. Děti zhlédly představení v Divadle Spejbla a Hurvínka a navštívily Národní technické muzeum. Bonusem byl oběd v KFC. Fotky jsou tady.

Děti v listopadu čeká oblíbená drakiáda a výroba dráčka Soptíka, s nímž v loňském roce zvítězily v kategorii kolektivních prací v rámci OSH Beroun.

Ani dospěláci v říjnu nezaháleli. V sobotu 22.října byl zorganizován sběr železného šrotu. Byla ho plná multikára. Pět obrázků je tady!
Ve volných chvilkách některých technicky nadaných členů (p.Nikodým a p.Šídlo) probíhala oprava stříkačky PS12 poškozené při námětovém cvičení. Dle posledních informací je již plně funkční. Byla vyměněna olejová vana, výměník chladiče, filtr chlazení a spousta trubiček.
Zahájeny byly také práce na vybudování příjezdu cisterny k řece (u ledolamů) pro doplňování vody.

4.10.2011
Vážení přátelé hasičů v Zadní Třebani, dnes je toho trošilinku více.

V sobotu 24.září jsme byli s mladými hasiči na Tlustickém srandamači na fotbalovém hřišti u letiště. Jednalo se o soutěž v požárním útoku - klasika, netradiční štafetě ( slalom s žebříkem, skoky v pytly a stříkání na terč ze džberovky) a navíc ještě soutěž "překvapení pořadatele", což bylo nabírání vody z PET lahví injekčí stříkačkou a její přeprava do kbelíků. Musím pochválit SDH Tlustice za nápaditost a výbornou organizaci akce. Foto je zveřejněno na rajčeti.

Další akce s nejmenšími hasiči probíhala ve svátek 28.září a byla jí příprava na branný závod požárnické všestrannosti. Někteří z našich nejmenších (přípravka) nebyli v travním porostu téměř vidět. Na ukončení hezkého dne si pochutnali na grilovaném špekáčku na zahradě u paní Povýšilové. Za přípravu akce děkuji všem zúčastněným dospělákům. Foto zde.

V pátek 30.září v podvečerních hodinách se v naší obci konalo námětové cvičení. Jednalo se o dálkovou dopravu vody do kopce s doplňováním vody z cisteren. Původně zamýšlené čerpání vody z potoka se nemohlo uskutečnit kvůli nízkému stavu hladiny. Akce se zúčastnilo 41 mužů z okrsku Liteň. Náš tým měl tak trochu smůlu. Ukázalo se, že technika kterou disponujeme je opravdu historická. Náš zásahový vůz GAZ neměl sílu vyjet do příkrého stoupání a posádka byla nucena vystoupit a tlačit. Při odjezdu a následném garážování se projevila slabá baterie - nutno koupit novou! Po příjezdu na určené místo probíhalo vše dle plánu až do chvíle, kdy od spodních strojů do naší PS12 přišel tlak o velikosti 10 atmosfér, na což náš stroj zřejmě není již v kondici a došlo k poškození chladícího systému - protržení hlavního chladiče a chladiče v olejové vaně. Stroj byl vyřazen z činnosti. Oprava je nutná, zabere asi dost času a finančně spolkne nějaký ten desetitisíc peněz. Foto je tady. Některé snímky jsou díky sluníčku vysoce umělecké.

Co nás čeká? V sobotu odjíždíme s mladými hasiči, tentokrát autobusem, na podzimní kolo hry Plamen do Komárova. Třicet dětí, co je přihlášeno, převážet jiným způsobem je asi hloupost. Držím palce všem, ale hlavně těm předškolákům. Vedoucím pak přeji pevné nervy.

19.9.2011
Tak máme za sebou karlštejnský přebor žáků, který proběhl v sobotu 17.září dopoledne v karlštejnském kempu. Měli jsme zastoupení dvou družstev mladších žáků a obsadili jsme páté a sedmé místo z dvanácti družstev. Foto a video je tu. Příští sobotu tj. 24.září jedeme opět s dětmi do Tlustice na tamní srandamač - odjezd v 11:30 od zbrojnice.

V pátek 30.9. od 17:30 proběhne v naší obci námětové cvičení okrsku (plnění vody do cisteren z potoka, dálková přeprava vody a hašení určeného cíle pomocí PS12). Sraz je o hodinu dříve před hasičskou zbrojnicí !!! Účast všech aktivních členů je nutná !

5.9.2011
První schůzka mladých hasičů bude ve středu 7.9.2011 od 16:30 hodin. Nezapomeňte!

Do fotogalerie "Plavidlo" nově přidáno video ostré soutěžní plavby hasičského plavidla

V sobotu 3.9.2011 se družstvo mužů zúčastnilo akce "Loučení s létem", která se konala v Litni na statku. Soutěžilo se v netradičním útoku a naše mužstvo zvítězilo v souboji pěti družstev také celkem netradičně (zamotaná hadice B). Další disciplínou byla netradiční štafeta. Povlékání přikrývky a polštáře, přesazování květiny, výroba pleťové masky z okurky apod. To vše s opravdovým syrovým vajíčkem, libovolně uloženým. Kupodivu ho nikdo nerozbil. V té jsme pro změnu byli bezkonkurenčně poslední. Akce dobrá, hrála hudba, grilované pochoutky a točené pivko výborné a počasí ještě lepší. Fotografie jsou tady.
Tentýž den při oslavách 110.výročí místní trati ze Zadní Třebaně do Lochovic projížděl touto dráhou historický vlak, tažený parní lokomotivou. Byli jsme osloveni pořadateli této akce a v liteňské zastávce jsme s naší cisternou doplnily vodu do mašinky. Zastoupení hasičů nechybělo ani přímo ve vlaku. Foto zde.

30.8.2011
Tak máme úspěšně za sebou Benátskou noc, která se uskutečnila v sobotu 27.8.2011 na zadnotřebaňském ostrově. Úspěšně, jelikož náš tým v silné konkurenci zvítězil. Plavidlo s přívěsným hořícím a následně uhašeným domečkem - 1.místo, výtvarná činnost (znak obce z krepáku) - 1.místo, složení a recitace básně oslavující Berounku - 2.místo, pivní štafeta - 1.místo. Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak lze říci, že to byla dobrá akce. Celý večer vyhrávala muzika, kulturním zážitkem bylo divadelní představení o tom "Jak to tenkrát (ne)bylo" o založení obce. Ohnivá šou na závěr. Foto zde.
Výroba plavidla zabrala celkem dost času, ale po ověření schopnosti plouti nám to nikomu nevadilo. Fotografie z výroby a zkušební plavby na svinařském rybníku Žába jsou tady.

V pátek 2.9.2011 od 19:00 hodin je v hasičárně pravidelná členská schůze.

V sobotu 3.9.2011 se jede soutěžit do Litně na "Loučení s létem".

11.8.2011
Dnes byla posekána tráva v okolí hasičské zbrojnice. Vzhledem k počasí (neustálé deště) nám trochu přerostla a tak jí byly dvě plné multikáry. Účast byla slabší, ve čtyřech lidech, téměř čtyři hodiny práce, ale výsledek je viditelný.

24.7.2011
V pátek 29.7.2011 v 19:00 v hasičárně se koná mimořádná schůze SDH. Na programu je blížící se "Benátská noc". Prosíme všechny členy co jsou ochotni pomoci při zajištění a organizaci této akce, aby přišli.

22.7.2011
Dne 20.července 2011 snad na celém území české republiky prší. ČHMI jsou hlášeny extrémní srážky.O své existenci dal vědět také Svinařský potok protékající naší vsí. Nikde ve sdělovacích prostředcích se nedozvíte, že "krom jiných v  naší zemi" se dokáže vylít ze svých břehů a ovlivnit život občanů bydlících v jeho okolí". Všichni obyvatelé sledovali předpovědi počasí, neslibovaly nic pozitivního, ale že zde v obci  a v rozsáhlém povodí Svinařského potoka naprší běhen jednoho dne 70mm srážek nikdo nečekal. Večer v 19:00 hodin se začala mírně zvedat hladina. Ve 22:00 bylo koryto již téměř zaplněno, déšť zvolna ustával, ale okolo půlnoci se opět rozpršelo a v 1:00 se voda nemohla vejít do svého koryta a velká voda zaplavila několik přilehlých nemovitostí.
Jako vždy při každém rozvodnění se voda vydala svým původním korytem (dnes již zastavěným rodinnými domy) a zaplavila studny a sklepy domů ve svém okolí. Lávka do Podskalí byla zatopena,  ale pak již naštěstí voda přestala stoupat, k zaplavení garáže velitele sboru chybělo již jen několik (5mm). Druhý den ráno voda ustoupila téměř o třičtvrtě metru a odpoledne skupina dobrovolníků "hasičů" z našeho sboru začala odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a s čistit studny okolo tohoto malého, avšak nevyzpytatelného toku. V pátek jsme od ranních hodin pokračovali s odčerpáváním vody ze sklepů a studní postižených velkou vodou. V sobotu opět pokračujeme s čištěním studní a odčerpáním vody ze sklepů domků okolo potoka. Použitá technika : plovoucí benzínové čerpadlo, kalové čerpadlo "bíbo" a spousta hadic, některé starší musely být upraveny odříznutím koncovek (utržená gumová vložka). Poděkování za bezištnou pomoc patří těmto hasičům : Nikodým Jiří st.-velitel, Šídlo Jaroslav - strojník, Nájemník Milan - řidič vozu GAZ a "studnař", Ševčík Josef - jednatel SDH, Malý Jakub, Malý Martin, Malý Josef a Šídlo Ondřej - kdysi mladí, dnes již dospělí hasiči. Vyčerpáno a vyčištěno bylo celkem 8 sklepů a 11 studní. Fotografie nejsou, nebyl čas a když jsem si na to vzpomněl, tak již nebylo co fotit.

11.7.2011
Jak jsem dostal informace od nového správce/správcové webových stránek obce Zadní Třebaň není již možné aktualizovat tento web pomocí přístupu ftp, tak jsem nucen tyto stránky nahrát jinam. Dostali jsme (od nich) nabídku, asi od provozovatele obecních WWW stránek na výrobu nových stránek za cca 7000,-Kč. Na to jako spolek dobrovolných hasičů nemáme finance! Tyto internetové stránky jsem vytvořil a dělám sám  a zadarmo, pouze jsme využívali placený prostor Obecního úřadu v Zadní Třebani. Velice se omlouvám všem, kdo zde v tento čas čekal nějaké aktuality, ale bohužel nic nejde zařídit ihned.

7.7.2011
Tento web nelze aktualizovat z důvodu přesunutí obecních stránek jinam (na jiný server) (pro mnohé, jako třeba pro mne, je to nepochopitelné, ale i těch pár řádků písmenek a obrázků přístupných široké veřejnosti stojí přece jenom "nějaké peníze",
a navíc administrátor tvrdí, že tyto stránky jsou zastaralé a plné bezpečnostních chyb, tudíž mi nepovoluje přístup na svůj (jeho - jejich) server pro nutnou aktualizaci zpráv pomocí služby  FTP, jíž já využívám pro novinky na těchto internetových stránkách.

Webové stránky až do vyjasnění situace (možná navždy jsou přesunuty)   sem  

30.6.2011
V sobotu 18.června jsme v hojném počtu vyrazili do Podbrd na oslavy 115.výročí založení tamního sboru.
Postavili jsme hned tři družstva mladých hasičů a jedno družstvo mužů. Mladí hasiči měli klasický útok zpestřený o hašení hořícího domečku. Dospěláci  zase pro změnu museli nejdříve vyložit nádobíčko z boudy a teprve poté nastartovat stroj. Pak již mohli začít útočit na cíl. Stroj byl po předešlých třech útocích dětí asi unaven a nechtěl nastartovat. Zapůjčili jsme si ho proto od Osováků, jímž tímto děkuji. Atmosféra celý den byla výborná, i když trochu blátivá a deštivá. Po skončení útoků u spodního rybníka se všichni přesunuli průvodem obcí na prostranství za obecním úřadem, kde probíhalo ocenění místních členů SDH, výstavka PO očima dětí, ukázka dětské přípravky, prohlídka hasičárny, ukázka techniky profíků z Berouna a nakonec již očekávané vyhodnocení. Ještě abych nezapomněl, oběd byl v režii oslavenců a na výběr byl guláš nebo párky. Jak jsme tedy dopadli? Děti byly první, čtvrtí a poslední ze sedmi družstev. Čas 1.družstva byl 31,58 vteřiny. Muži skončili třetí ze sedmi s časem 51,75 vteřiny, nejlepší čas byl 43.59 vt.. Fotografie ve fotogalerii. Videozáznam je zatím ve výrobě, ale jeden  krátký záznam vítězů MH by tu přece byl.

Další zajímavou akcí, zvláště pro ty nejmenší byla Noc v hasičárně, která proběhla z pátku na sobotu 24. a 25. června.  Osmnáct capartů a čtyři dospěláci strávili společně celou noc a jeden den v hasičárně. Děti, myslím byly spokojeny a zřejmě se i vyspali (krom noční bojovky v areálu základní a mateřské školy či zážitku s ježkem). Dospěláci se moc nevyspaly. Nejospalejší spali od 4:30 do 7:00 hodin (jako třeba já). Program byl bohatý. Odpoledne různé hry, sportovní aktivity, večer grilovačka a sledování filmů na DVD. Pak noční setkání s ježkem. Dobrou noc, ale za dvě hoďky stáváme na noční dobrodružství. Někteří se vzbudit nedali ( možná se doma přiznali) . Ráno rozcvička, osobnín hygiena a zase spousta pohybu (nejsou líní, ale ...) K obědu dostali oblíbené těstoviny se sýrem a hlavně ketchupem. Pak již mohli po vyklizení stanů odcházet domů. Těšíme se na podzim!?
Foto a video v naší galerii na rajčeti jak vždy.

V sobotu 25.června bylo družstvo dospělých chlapů v Radouši na memoriálu "Zasloužilý hasič"...
Nevím přesně, já tam nebyl, ale asi dobrá akce, jelikož odpoledne vrátili pouze "Gázíka s PPS12" a zase odjeli zpět na tanečky s živou rockovou kapelou. Nevyhráli, ale ani neprohráli. Foto není abychom je neodradili.

11.6.2011
U našeho hasičského sboru se pořád něco děje. Dne 4.6. se na Vižině uskutečnilo druhé kolo hry Plamen. Naši svěřenci si nevedli nejhůře, avšak na lepší než 12. místo jsme nedosáhli. Na podzim nastoupilo 21 družstev, na jaře pouze 16 a tak myslím, že nejde o žádnou prohru. Jak počítá výsledky OSH Beroun není zcela jasné. Můžete sami posoudit nahlédnutím do celkových výsledků zde. Foto a pár krátkých videozáznamů jako vždy na rajčeti.

Dnes družstvo "dospěláků" reprezentovalo náš sbor na hasičských hrátkách na Drahlovicích. Družstvo ve složení Josef Ševčík st., Josef Ševčík ml., Malý Josef ml., Malý Jakub, Malý Martin, Kuchta Petr. a Šídlo Ondřej s řidičem vozu GAZ Šídlem Jaroslavem, jemuž tímto děkujeme za obětavou celodenní abstinenci, obsadili 4. místo v konkurenci 8 týmů. Loni druzí, letos čtvrtí, ale na nejlepšího ztráceli pouze pár vteřinek. Foto a video z útoku je přiloženo zde.

Příští týden jedeme do Podbrd na oslavu 115. výročí založení jejich sboru dobrovolných hasičů se dvěma družstvy dětí a s jedním ověřeným týmem mužů. Snad to dopadne ještě lépe než dnes, i když konkurence bude hodně veliká. V pátek 24.6. budou naši mladí hasiči nocovat v areálu hasičárny a 25.6. se jede do Radouše na memoriál zasloužilých hasičů. Následuje žloukovické brodění první prázdninovou sobotu. Držme palce!

29.5.2011
Dne 21.5. dopoledne proběhla v Karlštejnském kempu okrsková soutěž. Naše družstvo obsadilo druhé místo a mělo tak možnost postoupit na okresní kolo, ale v termínu konání okresního kola byly v naší obci Staročeské máje. Postoupili jsme tedy účast družstvu z Drahlovic. Foto z akce na rajčeti.
Odpoledne jsme jeli s našimi mladými hasiči do Podbrd trénovat štafety na překážky. Foto zde.

Včera se uskutečnily Staročeské máje. Pro májku jsme jeli již ve středu večer do brdských lesů nad Halouna. V pátek večer byla vykopána díra a připraveny fáborky na zdobení. Stavba májky probíhala tradičně v sobotu pět hodin ráno. Vyzdobila se náves a jako bonus jsme pomohli se stavěním stánků na tržišti. Ve 12:45 odešel slavnostní průvod obcí, kde jsou zváni všichni obyvatelé na večerní taneční zábavu. V podvečer se tancovala beseda, následovalo zkácení májky a její dražba, výherci blahopřejeme. Od 20:00 hodin ve společenském domě začala taneční zábava. K tanci i poslechu hrálo amatérské sdružení hudebníků - Úžas. Účast byla slabší, ale zábava povedená, konec po druhé hodině ranní. V neděli ráno byla uklizena náves a tak zase za rok? Přikládám rozsáhlou fotodokumentaci.

Všem členům připomínám pravidelnou členskou schůzi v pátek 3.6.2011 od 19:00 hodin v hasičárně.

19.5.2011
Náš spolek dobrovolných hasičů si Vás tímto dovoluje pozvat na Májovou taneční zábavu, která se uskuteční v sobotu 28.května od 20ti hodin v sále Společenského domu. Vstupné pouhých 80,- Kč. Hraje skupina Úžas.

Byla zakoupena nová baterie do PS12 a tak tedy poslední tři týdny probíhá intenzivní nácvik na okrskovou soutěž družstev mužů, která proběhne v sobotu 21.5. v kempu v Karlštejně. Přijďte prosím podpořit náš tým.
Mladí hasiči také pilně trénují, hlavně útoky na blížící se Plamen. Bude 4.6. na Vižině. V sobotu odpoledne jedeme nacvičovat na štafety do Podbrd, kde mají překážky a umožnili nám na nich trénovat.
Minulý týden pan Hořejší namontoval umyvadélko u WC a nemusíme si tedy chodit umývat ruce do dřezu v kuchyňce. Vyslovuji mu tímto pochvalu za rychlou akci.
Poslední dubnový den tradičně patřil čarodějnicím a čarodějům. Akce se velmi zdařila a pár foteček je tunazdehende. Do soutěží se zapojilo 71dětí. Poděkování patří také obecnímu úřadu, paní Chlaňové a provozovateli Společenského domu za sponzorování této akce.

21.4.2011
Na žádost obecního úřadu se 9. dubna uskutečnila prořízka lipové aleje okolo kolejí od lokálky. Akce se zúčastnilo 7 členů našeho spolku. Skupina pod vedením zkušeného "dendrologa" Josefa Pokorného byla natolik v tempu, že nezůstalo jen u lip, ale o polovinu zkrátila také thuji na zahrádce našeho starosty SDH. Foto zde.
Dále byla opravena přenosná stříkačka PPS12. Byla vyměněna vývěva a zpětná klapka v tělě rozvaděče vody, aby lépe nasávala. Ještě bude třeba koupit novou baterii, ta stará po dvou týdnech samovolně ztratí energii. Pár fotek je tady.
S nejmenšími probíhala příprava na čarodějnické odpoledne (podvečer). Namalovali krásné plakáty na vyzdobení areálu hasičské zbrojnice. Na malování se asi hodně těšili, jelikož odkládání svršků bylo hala-bala. Myslím, že se jim kreslení povedlo! Fotografie jsou tu.
Včera proběhla zkouška opraveného stroje. Voda do kádě byla čerpána z potoka a sání probíhalo velmi dobře. Počasí přálo a tak nějaké namočení nevadilo ani těm nejmenším. Časy provedení útoku nejsou zatím světové, ale buďme rádi, že s jejich nevalnou disciplinou vůbec dokáží spojit hadice. Do soutěží zbývá ještě měsíc, snad bude lépe. Obrázky.

Pokud by snad někoho z Vás zajímalo co dělají mladí hasiči v zimě v klubovně klikněte sem.

carodejnice7.4.2011
Dovoluji si upozornit všechny rodiče dětí ze Zadní Třebaně, že  v sobotu  30.dubna se před hasičárnou opět uskuteční čarodějnické odpoledne  zakončené opékáním buřtů. Zveme všechny děti bez rozdílu věku.  Letos si děti připraví čarodějnické koště! Nejlepší vyhrává dort. Zároveň žádám všechny členy SDH, aby přišli pomoci při organizaci této akce.
Pozvánka je zde.

2.4.2011
Tak se zdá, že jaro je tady a s mládeží jsme začali nacvičovat pod širým nebem. A aby nezůstalo jen u tréninku, tak jsme rozdělali ohníček a upekli s nimi vuřty. Zbylo také na dospěláky a na některé rodiče, co se nechali přemluvit. Počasí opravdu přálo a špekáčky chutnali - posuďte sami na fotografiích.

8.března měl narozeniny náš velitel pan Jiří Nikodým a velkolepá oslava probíhala, jak jinak, nežli v hasičské zbrojnici dne 12.března. O atmosféru z oslavy se s Vámi rádi podělíme na fotogalerii (jedno krátké video jako bonus) a oslavenci ještě jednou blahopřeji.
26.3. se konalo na útvaru v Berouně zdravotnické školení, kde jsme byli zastoupeni naší mladší, ale již dospělou čtyřčlennou skupinou (J. Ševčík ml., P. Kuchta a dvojčata M.a J. Malých.
Příští sobotu tj. 9.dubna od 8:00 hodin se uskuteční brigáda na prořez obecní zeleně, kdo má čas, ať určitě dorazí!

7.3.2011
Tak po náročném víkendu jsem dnes našel chvilku a musím se s Vámi podělit o zážitky a obrázky z masopustních oslav. Letošní Masopust, alespoň z mého pohledu patřil k těm s největší návštěvností. Náš zabijačkový artikl šel na dračku jako vždy a kdyby byly ovaru dva metráky, tak by také na všechny zájemce nevyšlo. Fotografie si můžete prohlédnout zde. Dobrých masek byla spousta, mě zaujala psí "úsporná obecní policie" a starosta "Ozák" byl také dost dobrý. Děkuji všem co přiložili ruku k podařenému dílu.

2.3.2011
Připomínám a zároveň Vás zvu již v sobotu 5.3.2011 na místní náves, kde proběhne tradiční oslava masopustu a my jsme pro širokou veřejnost připravili zabijačkové dobroty (jitrnice, jelítka, tláču, prdelačku a ovárek). Chybět nebude svařáček ani groček.
Pro mladé hasiče je zima již asi příliš dlouhá a v klubovně je to nebaví. Pro zpestření jejich programu jsme tedy strávili poslední dvě schůzky v kulturáku. Myslím, že se jim to líbilo, slabší je to se šplháním! Pár fotografií přidáno do galerie.
V galerii jsem doplnil také několik povedených záběrů z fotbalového turnaje konaném před vánoci.

26.2.2011
Dnes jen krátce, v sekci mládež jsem Vám dal k dispozici zprávy o činnosti mladých hasičů za posledních 11 roků, tj od roku 1999, kdy byla činnost s mládeží u našeho sboru po delší přestávce obnovena.
Tyto stránky již vidělo přes 500 uživatelů a fotografie umístěné ve fotogalerii si prohlédlo již přes1000 návštěvníků, není to málo, ale ... Dejte, prosím, vědět i svým kamarádům a známým o existenci našich hasičských WWW stránek.

13.2.2011
Všímaví jistě objevili nový prvek na úvodní stránce - kalendář, snad se někomu hodí vědět co je za den a kdo má svátek?
Jak jsem sliboval, když jsem se pustil do inovace této webové stránky, že budu postupně přidávat fotografie z minulých let, tak alespoň zčásti plním. Ve fotogalerii přibyly roky 2009 a 2008. Celkově tedy fotogalerie hasičů čítá k dnešnímu dni 2349 fotografií. Kdo by měl nějaké foto (nejlépe v elektronické podobě) ke zveřejnění na těchto stránkách, ať mě prosím kontaktuje, či je rovnou pošle na email viz. kontakty.
Tato výzva se týká též historických fotografií !!!

Také se povedlo na internet nahrát video z oslav 100.výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci.
Je umístěno zde : http://hasicizadnitreban.rajce.idnes.cz/100.vyroci_SDH/

Další video zde : http://hasicizadnitreban.rajce.idnes.cz/100.vyroci_SDH_2/

7.2.2011
Dostali se mi do ruky nové fotografie a pár krátkých videozáznamů z branného závodu MH, z drahlovických hrátek, výroční valné hromady a exlusivní foto historicky možná největší účasti hasičů na turistickém Candrbálu. K prohlédnutí ve fotogalerii.

5.2.2011
Dnes byla oživena rubrika historie sboru. Zatím jen "krátké" čtení. Fotografie zaberou asi ještě nějaký ten týden.
Naopak v záložce 100let SDH se nedočtete vůbec nic, ale můžete se podívat na spoustu fotografií.
Aktualizován byl seznam členů, avšak za měsíc pravděpodobně budou další změny, kdo z Vás byl v pátek na schůzi asi ví proč.

24.1.2011
Milí přátelé doplnil jsem fotogalerii o fotodokumentaci celého dne z loňských Májů, tj. od brzkého rána při stavbě májky, výzdoba návsi, průvod obcí, kácení májky a pár obrázků z taneční zábavy. Druhý den nezbytný úklid s hojnou účastí. Dále několik fotografií z loňského masopustu a dovolím si připomenout, že letošní masopust se blíží. Bude již 5.března, těšíme se na Vaši účast! Přibylo také několik fotek z Mikuláše.
Dále jsem sliboval, až bude nějaké video ze "zimních her", že dám vědět. DVD zatím není, ale alespoň několik záběrů z toho co se zde dělo je na stránkách SDH Hýskov. Odkaz je tady.

16.1.2011
Nejkrásnější dráček Soptík přilétl za Zadní Třebaně.

Spoluprací mladých zadnotřebaňských hasičů s jejich dospělými kolegy vznikl nejkrásnější drak Soptík v berounském okrese, alespoň tak rozhodlo Okresní sdružení hasičů Beroun při vyhodnocování výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího dračka Soptíka“. Toho jsme vyráběli na přelomu října a listopadu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích jednotlivců a v kategorii kolektivních prací celých sborů. Těch se letos z berounského okresu zúčastnilo devět. Porota se mezi výtvory jednotlivců nemohla rozhodnout pro ty nej... práce, a proto každé místo na stupních vítězů obsadili dva výherci. Zlatou příčku v kategorii mladších žáků obsadil SDH Zaječov a Hvozdec, v kategorii starších si nejlépe vedli mladí požárníci z Chaloupek a Chlustiny. Ve skupinových pracích zvítězil SDH Zadní Třebaň, druzí byli hasiči z Komárova a třetí z Hvozdce. Foto zde.

Ivana ŠEVČÍKOVÁ

12.1.2011
Tak tu máme přátelé rok 2011. Rozhodli jsme se, že nebudeme zahálet a již první sobotu tj. 8. ledna se v místním společenském domě od 9ti hodin uskutečnily po čtyřleté pauze způsobené nezájmem okolních sborů, či již faktem, že dva roky práce s dětmi v našem sboru stagnovala "Zimní hry mladých hasičů".Akce to myslím byla zdařilá, zúčastnilo se 11 družstev MH. Fotografie jsou již ke shlédnutí na rajčeti, stačí kliknout na odkaz fotogalerie a vybrat si! Až bude nějaké video dám určitě vědět. Odpoledne od 16ti hodin se tamtéž  konala výroční valná hromada našeho SDH. Účast byla hojná a naši nejmenší se předvedli v pásmu básniček se zimní tématikou. Do fotogalerie přidáno též několik víceméně povedených snímků. Jak to komentuje Ivana Ševčíková si přečtěte zde

Musím zde připomenout dvě ze základních povinností  každého člena SDH : 
1) zúčastňovat se alespoň VVH
2) platit členské příspěvky
Je mezi námi několik členů, kteří nechodí na VVH a pár, co nemají zaplaceno již řadu let. Prosím touto cestou, zda by bylo možné toto nějak urovnat. Nechceme nikoho vylučovat z našich řad, ale proč to mají za ně platit ostatní. Nechci-li být členem, což je dobrovolné, tak přijdu a oznámím to nejlépe na členské schůzi, kterou máme pravidelně každý první pátek v měsíci v hasičárně od 19ti hodin.

V rubrice "Mládež" je k prohlédnutí zpráva o činnosti MH a také kronika.

22.12.2010
Všem příznivcům hasičiny děkuji za spolupráci a podporu, přeji příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a hlavně zdraví v Novém roce 2011. Zde je malé PF . A ještě něco pro inspiraci - Hasičky ze Sovětic nafotily kalendář na příští rok. Upoutávka zde .

21.12.2010
V sobotu 8.1.2011 se v kulturáku na sále od 8:00 hodin uskuteční "Zimní hry mladých hasičů 2011".
viz. tento odkaz , prosím touto cestou všechny kdo mají čas, aby přišli pomoci.
Tentýž den se v přísálí KD bude od 16:00 hodin konat Výroční valná hromada našeho SDH. Zveme tímto všechny naše členy a připomínám, že zde budou vybírány členské příspěvky. Nezapomeňte si tedy doma členské průkazky a peníze. viz. tento odkaz .

20.12.2010
Po delší době jsem našel chvíli abych doplnil aktuální informace:
Úspěšně proběhla zabíjačka a opravdu nás večer navštívila skupina Mikuláše, anděla a dvou čertů. Mladým hasičům se to myslím líbilo, někteří vydrželi i s rodiči dlouho do večera. Pár obrázků přeneseno na rajče. 
V sobotu 11.12.2010 v zadnotřebaňském Společenském domě od 9:00 hodin probíhal turnaj v malé kopané za účasti 8 týmů nejen ze spolků hasičstva. Hrálo se nejprve ve dvou kvalifikačních skupinách a pak v pavouku o další postup. O konečném pořadí vypadnuvších (8., 7., 6. a 5. místo) rozhodly penalty na prázdnou branku. 
Výsledky:
1. SDH Drahlovice
2. SDH Všeradice (již se chlubí diplomem na svých webových stránkách)
3. SDH Hatě
4. Mašťáci
5. SDH Hlásná Třebaň
6. SDH Zadní Třebaň (TJ URNA)
7. SDH Zadní Třebaň (Třebaňáci East)
8. Třebaňské víly
Hlavní organizátor Milan Nájemník to komentoval asi takto: "Jsem velmi rád, že turnaj proběhl v duchu fairplay, bez  zranění, smrtelný úraz utržil jen jeden kryt světla, a všichni se dobře bavili."
Myslím, že to byla povedená akce a bule-li nám přáno za rok znovu zopakujeme! Foto na fotogalerii.

28.11.2010
Dovolím si i touto cestou oznámit všem našim členům, že v sobotu 4.12.2010 se v hasičárně od 7:00 hodin uskuteční k ukončení výcvikového roku zabijačkové hody a k večeru nás a hlavně naše mladé hasiče navštíví čert, mikuláš a anděl
V pátek 3.12.2010 od 19:00 hodin bude v hasičárně opět pravidelná členská schůze.
Vpravo dole něco málo pro zasmání.
Doplněna rubrika dokumenty.

15.11.2010
Byla zprovozněna rubrika odkazy.
Pozvánka na zimní hry mladých hasičů.   pdf

7.11.2010
Pozvánka na turnaj v malé kopané.

1.11.2010
V pátek 5.11.2010  od 19:00 hodin se v hasičárně koná pravidelná členská schůze.

27.10.2010
Alespoň z části doplněno :  Dokumenty
                                          Mládež
                                          Technika

17.10.2010 
Volby do obecního zastupitelstva.
Podle výsledků zveřejněných českým statistickým úřadem do nového zastupitelstva obce
byli zvoleni dva naši kandidáti a to pan Jiří Nikodým a pan Miroslav Hejlek. Blahopřejeme.

8.10.2010
Tyto stránky jsou v rekonstrukci a pokud nebude vše funkční, velice se omlouvám.

27.9.2010
Byla vytvořena nová fotogalerie pro fotografie z našich akcí na rajčeti (http://rajce.net).
Odkaz na tyto stránky je vlevo v menu na tlačítku "Fotogalerie". Z časových důvodù zatím jen rok 2010, starší budu postupně přidávat! Děkuji za pochopení.

26.9.2010
Jak jste si možná někteří všimli byly inovovány internetové stránky našeho sboru, ty původní pro nostalgickou vzpomínku jsou uchovány a je možné si je prohlédnout stiskem tlačítka "Starý WEB" vlevo v menu.
Sestavuji aktuální kalendář...


Předpověď počasí

Jak je a jak bude!!!


pocitadlo


humor

Trocha legrace nikomu neublíží.


Design těchto stránek ® Josef Ševčík © 2010