SOUČASNOST

                V současné době má Sbor dobrovolných hasičů 30 členů aktivních, 21 přispívajících a 27 mladých, terénní zásahový automobil, cisternu CAS 25 a 3 stříkačky.

                                                                                                                                                                                                             

                ODBORNÉ

                Pořádáme a účastníme se odborných hasičských soutěží nejen v kategorii mužů, ale i dorostu a dětí. S tím vším souvisí náročná odborná teoretická a hlavně praktická příprava, včetně materiální podpory, např. kratší hadice, uniformy pro ty nejmenší...atd.

                Často se cvičí "na ostro", je vyhlášen skutečný poplach a družstvo dětí a mladších žáků hasí hořící (předem připravenou) chatku. Pochopitelně pod dozorem těch nejzkušenějších a za přítomnosti cisterny.

                Též není neobvyklé cvičení několika hasičských sborů najednou, a to s nasazením veškeré techniky v často extrémních podmínkách. Tato cvičení probíhají převážně v mužské kategorii, nicméně ani ženy nepřijdou zkrátka. Družstva dorostu a dětí jsou smíšená, čili populace dívek je zde zastoupena v hojné míře!

                Svého času naše barvy hájilo též družstvo žen, dlužno podotknouti, že velmi zdatně! Velmi krásné a nostalgické bylo, když toto družstvo         "dospělých dívek" názorně předvedlo svůj nerezavějící um při výročním klání u příležitosti oslav milénia obce, na jejichž průběhu se hasičský spolek velmi aktivně podílel.

 

                KULTURA A SPORT

                Ani zde rozhodně nezůstáváme pozadu!

                Co se týče dětí a dorostu, tak ti se určitě nenudí! Účastní se mnoha soutěží a cvičení v mnoha disciplínách. Jmenujme alespoň ty nejdůležitější: soutěž Plamen, Zimní hry, čarodějnické odpoledne...atd. V zimě jsou na programu různá sportovní, ale i teoretická klání v rozličných disciplínách pod          střechou. Kromě toho náš program oplývá celou řadou společenských akcí, jako jsou například volba královny ohně, discohrátky, soutěžení okolních obcí, výlety do muzeí, návštěvy profesionálních hasičských sborů a shlédnutí jejich ukázkového cvičení se vším všudy, návštěvy Prahy s výkladem, občerstvením a divadlem a mnoho dalších.

                Výchova dětí a dorostu a aktivní zpříjemnění jejich volného času vždy bylo, je a bude jednou z naších hlavních priorit. Ostatně dokládá to m.j. i fakt, že dnešní "mladí" jsou již několikátou generací.

                Avšak i dospělí si přijdou na své. Kromě závodů, soustředění, přeborů a různých odborných klání, ať již jako účastníci či pořadatelé, ale i při zachovávání tradic a obyčejů hrají hasiči velkou, často jedinou hlavní roli. Prožijte s námi alespoň virtuálně teď některé z nich:

                Masopust u nás je příprava kompletní zabíjačky. Není jednoduchá, ale jitrničky, ovárek a spokojené tváře strávníků, to je ta správná odměna!

                Čarodějnice jsou též kompletně v naší režii, stavbou hranice počínaje, přes přípravu dětského odpoledne plného soutěží, lampionového průvodu až po zajištění chutného občerstvení na kopci u hořící vatry. Buřtíčky, pivečko a limča nezarmoutí.

                Máje, to jsou další příležitosti, jak si vychutnat jaro. Snažíme se pro to udělat každý rok maximum, ať jde o tradiční výběr májky, žádost starosty o pořádání májů, sváteční jízda alegorického vozu s hudbou, který je obklopen uniformovanými hasiči, a nebo pořádání večerní veselice, včetně bitky o špičku májky.

                Mikulášská je rovněž nádherná společenská akce. Nejen tedy, že ji pořádáme pro děti včetně pořádné nadílky, ale i dospěli se neodbydou v tom krásném předvánočním čase. Uspořádáme sobě vlastní zabijačku, jitrničky a polívčička zahřejí. Přistup mají hasiči a jejich přátelé a jelikož se vše koná v hasičárně, "domácí" prostředí je navozeno perfektně.

                

                VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST

                Kromě odborných hasičských dovedností je o našem sboru známo, že je všem nápomocen i jinak. Staráme se např. o pravidelonou kontrolu, opravy a funkčnost veřejného osvětlení, každoroční údržbu veřejné zeleně, zejména prořezávání stromů, sběr starého železa, údržbu okolí Hasičského domu a nelze nezmínit i vymývání objektů, čištění studní, ale i mnoho dalších činností, které vyvstanou v průběhu celého roku a na které jsme připraveni flexibilně reagovat.

 

                Závěrem bychom chtěli tučně podtrhnout, že nejen v této technické sféře, ale i ve všech dalších oblastech úzce spolupracujeme s obcí a zároveň velmi oceňujeme jejich vstřícný postoj a jejich nemalou všestrannou podporu.