Program dětí v roce 2004

I v roce 2004 se naši mladí mohli pochlubit nejedním úspěchem a vítězstvím, ale i nápaditostí a "sortimentem" akcí a aktivit pro volný čas, který by jim mohl leckdo závidět. Jmenujme alespoň některé akce v průběhu celého roku.

                     Leden

 24. 1. Zimní hry v kulturním domě. Zúčastnilo se ho deset družstev a soutěžilo se v mnoha disciplínách, jako například kuželky, šplh, topografie. Třebanští mladší, i starší, každý ve své kategorii získali zlato.

                     Únor

7. 2. Volba královny ohně v Cerhovicích. Dvanáct adeptek se nelítostně utkalo ve čtyřech disciplínách, například balení hadic na čas, ale především volná disciplína byla tím pravým bonbónkem!

Radka Jahelková obsadila desáté a Lucka Tomková, hájící též naše barvy, krásné páté místo. Večer si všichni vychutnali krásné discopárty.

                     Březen

10. 3. První jarní vycházka, praktické procvičování topografie, uzlování, azimut, odhad vzdálenosti atd. Zúčastnili jsme se též literární a grafické soutěže, kde sourozenci Ševčíkovi (každý ve své kategorii) získali zlato.

                     Duben

Nácvik štafet a požárního útoku na požární hru Plamen, ale boj v míčových hrách byl naostro.

30. 4. Čarodějnice a lampiónový průvod, dětské odpoledne plné soutěží, střelba ze vzduchovky, ringo kroužky a nakonec sladká odměna. Večer na kopci opékání buřtíků.

                     Květen

14. - 16. 5. Soustředění v Záluží. Klasické disciplíny. Také jsme navštívili Hořovický zámek a užili si disko na fotbalovém hřišti, kde se druhý den konal fotbalový turnaj.

                     Červen

19. 6. se konal čtvrtý ročník Zálužského poháru vítězů. Jedno družstvo se umístilo na třetí a druhé družstvo na šesté pozici.

23. 6. byla brigáda, respektive úklid okolo Hasičárny a bylo u toho i mnoho legrace.

25. 6. jsme si krásně užili "předprázdninový" rozlučkový večírek při opékání buřtíku, dortících a zpěvu.

                    Červenec a srpen

prázdniny

                     Září

3. - 5. 9. se v Zadní Třebani konalo soustředění a účastníky kromě večerní bojové hry, závodu požární všestrannosti, ping-pongu a opékání buřtů čekala odborná přednáška profesionálů z řeznické záchranky s ukázkami moderní techniky.

V sobotním Karlštejnském přeboru žáků obě naše družstva obhájila zlato.

                     Říjen

9. 10. proběhlo 1.kolo hry Plamen v areálu střelnice na Malé Americe. Soutěžilo se samozřejmě ve střelbě, ale i topografii, přeskoku vodního příkopu, první pomoci atd. Utkalo se celkem čtyřicet hlídek z celého okresu a barvy Třebaně hájili mladší žáci, kteří se umístili jako třetí, a dorost, jehož výkon byl odměněn stříbrem.

22. 10. Přehlídka našich dovedností pro hosty ze spřátelené obce v Německu a večer posezení při ohni.

                     Listopad

Procvičování dovedností a sportovní turnaje, především v ping-pongu.

                     Prosinec

4. 12. nás navštívil Mikuláš a obdaroval nás nefalšovanou Mikulášskou nadílkou plnou dobrot. Celé odpoledne a večer jsme si krásně užili a na závěr bylo slavnostní vyhlášení nejužitečnějšího hasiče. V kategorii mladších dětí získala zlato Sabinka Kudláčková a z těch "větších" to byl Ondřej Šídlo.

                     Program mužů v roce 2004

Muži pořádají, a samozřejmě se i účastní několika vrcholných cvičení a soutěží. Konalo se:

                     Květen

Souboj "těžké váhy". Nemilosrdně se mezi sebou utkalo šest družstev v kategorii mužů v areálu kempu v Karlštejně. Po lítém boji se nám podařilo uhájit bronz!

                     Červen

V tomto měsíci se konala též jedna nostalgická akce a to závod "staré gardy" v Záluží. Dokonale předvedli a dokázali, že jejich umu pranic neubral ani nemilosrdný zub času.             

S nemenší vervou se vrhala naše jednotka do boje v námětovém cvičení v Hatích. Boj to byl o to náročnější, že uprostřed byly tenisové kurty.

 

Ačkoli soutěžní program mužů není tak členitý jako ten dětský, na soutěživost, ale ani na kvalitu to nemá nejmenší vliv, což ostatně dokazuje hojná účast diváků sledující mnohé adrenalinové chvíle.

Muži ale hlavně připravují dětský odborný program, čili si to též "nanečisto" ozkoušejí, ale především se zabývají mnohostrannou užitečnou a veřejně prospěšnou činností, jako například údržba veřejné zeleně, funkčnost veřejného osvětlení, sběr železného šrotu, organizace Čarodějnic, Staročeských Májů, Masopustu a mnoho jiného a nejen v tomto roce.

 

                    Program mladých hasičů za rok 2005

                    Leden - účast v okresní výtvarné soutěži Požární ochrana očima děti

                    7. duben - výlet do Nižbora (prohlídka skláren a zámku)

                8. - 10. dubna - soustředění MH v Roztokách u Křivoklátu (plnění odznaků odbornosti, prohlídka hradu Křivoklát,

                nácvik štafet a požárního útoku a noční dálková doprava vody)                                                                 

                    20. dubna - brigáda (příprava dřeva na Čarodějnice)

                    27. dubna - brigáda (úklid hasičské zbrojnice a okolí)

                    30. dubna - Pálení Čarodějnic (soutěžení o ceny a opékání buřtů na ohníčku u hasičárny)

                    20. května - okrsková soutěž mužů v Hatích:   mladší: 1. místo

                                                                                                                 starší: 1. místo

                                                                                                                 dorostenci: 3. místo (v kategorii mužů)

                    27. května - brigáda (příprava májů)

                    28. května - II. kolo hry Plamen v Žebráku:      mladší: 4. místo

                                                                                                                 starší: 4. místo

                                                                                                                 dorost smíšený: 2. místo

                    18. června  - Zálužický pohár vítězů

                    25. června - rozloučení s výcvikovým rokem 2004/2005 v hasičárně

                    7. září - nábor nových členů (přijati 4 noví členové)

                    10. září - Karlštejnský pohár:   mladší: 1. místo

                                                                                 starší: 2. místo

                    8. října - podzimní kolo hry Plamen ve Lhotce u Berouna:   mladší: 3. místo

                                                                                                                                         starší: 10. místo

                                                                                                                                         dorost smíšený: 1. místo

                    3. prosince - Mikulášská nadílka v hasičské zbrojnici

                    + celoročně 31 běžných schůzek

 

                    Program mužů v roce 2006

Na výroční valné hromadě se náš spolek usnesl i nadále pokračovat ve veškerých každoročních činnostech, jak sportovních, tak kulturních a rovněž veřejně prospěšných, aby i v tomto roce SDH byl tím spolkem na který je spoleh a je tím elementem, který svojí aktivní činností pomáhá spoluvytvářet tvář obce.

Koho náš "hasičský" život trochu zaujal, neváhejte a dejte nám vědět! V naší partě je také "fůra srandy" a dobrých kamarádů není nikdy dost!