ZÁSAHY

Již sto let stojí třebáňští hasiči připraveni po boku občanů zasáhnout ve všech těžkých chvílích! Nejinak tomu bylo v minulosti. Vzpomeňme na některé:

                První velký zásah provedl sbor v roce 1907 při požáru tří domů najednou. Tehdy hasičům navíc práci ztěžovaly husté roje včel.

                Z 11. na 12. srpna 1925 byla na místním potoce historicky nejničivější povodeň v obci vůbec. Nevyhnula se ani hasičské zbrojnici, ba naopak! Budova byla velmi poškozena a veškeré vybavení a majetek absolutně zničen...

                Bohužel nebyly jen škody materiální. Při povodni 5. 7. 1926 se utopil jednatel sboru p. Alois Hrouda.

                23. 8. 1936 vypukl dosud největší požár. Hořel mlým a rozsah ohně byl tak veliký, že hasiči dospěli k rozhodnutí o koupi motorové stříkačky, která zajistila mnohem lepší akceschopnost sboru.

                16. 8. 1957 shořela v místním JZD stodola plná obilí i přesto, že  tentokrát byla v akci nasazena stříkačka AS 16 na podvozku nákladního automobilu Praga RN.

                Poněkud kuriózní je, že hasičům více "práce" nadělaly povodně než požáry, kromě již zmíněných též z 8. 5. 1978, 22. 7. 1981, 2. 6. 1995 a 11. - 13. 8. 2002 a které byly podrobně autenticky zdokumentovány.